Yrittäjien eläkejärjestelmän keskittäminen on väärä ratkaisu

Yrittäjien eläkejärjestelmän keskittäminen on väärä ratkaisu

Mielipidekirjoitus julkaistu Kauppalehdessä 11.3.2021:

 

Sosiaali- ja terveysministeriö STM on ehdottanut yrittäjien työeläkejärjestelmän keskittämistä yhdelle toimeenpanijalle, mutta ratkaisu olisi väärä. Keskittämällä YEL-maksut yhteen paikkaan (esim. MELAan) syntyy riski siitä, että yksi taho määrää täysin, miten asiakaspalvelu toimii. Yrittäjien tieto YEListä ei paranisi, koska silloin ei olisi tarvetta kiertää opastamassa yrittäjiä vaikutuksista YEL-tason määräytyessä esimerkiksi taulukkoa katsomalla.

 

Suomen Yrittäjät ovat ehdottaneet alarajan nostamista, mutta ehdotetun yhteensovittamisen takia tämäkin olisi monelle erittäin huono ratkaisu, sillä se ei toisi käytännössä parannuksia turvaan. Alivakuuttaminen on ehdottomasti ongelma mutta ratkaisu ei ole yrittäjän vapauden rajoittaminen. Meidän tulisi keskittyä siihen, että yrittäjät tuntisivat paremmin oman sosiaaliturvansa ja että heillä olisi velvollisuus hoitaa oma sosiaaliturvansa kuntoon.

 

Etenkin vapaaehtoisten eläkevakuutusten osalta tätä voisi tehdä muuttamalla yksilöllisen eläkkeen nostamisen ikärajaa vastaamaan lakisääteiseneläkkeen alkamisikää. Nyt vapaaehtoisen eläkkeen alkamisiät ovat 1957 tai aikaisemmin syntyneille 68v, 1958-1961: 69v 1962 tai myöhemmin: 70v. Tämä ei kannusta säästämään vapaaehtoisesti. Ja koska nämä yhteensovitetaan kansaneläkkeen kanssa, olisi valtionkin kannalta perusteltua, että yrittäjät maksaisivat enemmän lisäeläkettä. Vuonna 2019 valtio kustansi MYEL eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 762 milj€ ja YEL kuluja 294,5 milj€ (ensi vuonna valtion maksu Yel kustannuksista 418 milj €). Onko tämä oikeudenmukaista vai pitäisikö kokonaisrahamäärää jakaa tasaisemmin?

 

Jos aidosti ollaan huolissamme yrittäjien sosiaaliturvasta ja eläkkeistä, tulisi valtion kannustaa yrittäjiä vakuuttamaan itsensä vapaaehtoisesti niin eläkkeiden kuin muiden henkilöturvien osalta. Jos yrittäjillä olisi parempia vaihtoehtoja säästää eläkevakuutukseen, vähentäisi se myös kansaneläkkeen saajia koska nämä yhteensovitetaan. Valtio säästäisi, yrittäjä saisi pitää yrittäjän vapautensa ja tasa-arvo paranisi. Lisäksi yrittäjien eläkejärjestelmä tulisi rahastoida samalla tavalla kuten työntekijöiden eläkejärjestelmä. Tämä ei korjaisi tilannetta saman tien mutta pitkällä tähtäimellä toisi helpotusta tilanteeseen.

 

// Teemu Lillrank, toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjäturva