Perhe-eläke uudistui 2022

Perhe-eläke uudistui 2022

Eduskunta hyväksyi muutokset työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeeseen vuoden 2022 alusta alkaen. Muutokset koskevat lesken- ja lasteneläkettä.

Uudistuksen kolme suurinta muutosta ovat

1. Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä

Määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että leskeneläkettä maksetaan edunjättäjän kuoleman jälkeen 10 vuotta. Leskeneläkettä maksetaan kuitenkin 10 vuoden määräajasta huolimatta aina vähintään niin kauan, kunnes nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

2. Leskeneläkeoikeus laajenee avopuolisoiden väliseksi

Jatkossa leskeneläkettä voivat tietyin edellytyksin saada myös sellaiset yhteistaloudessa asuneet puolisot, jotka eivät olleet solmineet avioliittoa. Avolesken leskeneläkeoikeus on aina sidoksissa siihen, että etuuden saajana on myös alaikäinen, samassa taloudessa asunut lapsi. Lapsettomalla yhdessä asuneella parilla ei siis edelleenkään ole oikeutta leskeneläkkeeseen.

3. Lapseneläkkeen saajien asema ja eläkkeen määrä paranee

Lapseneläkkeen maksamista jatketaan 20 ikävuoteen saakka nykyisen 18 ikävuoden sijaan. Lisäksi lapseneläkkeen tasoa nostetaan tilanteissa, missä perhe-eläkkeen saajana ei ole leskeä tai leskeneläke päättyy ennenaikaisesti; tällöin lesken eläkeosa maksetaan ositettuna lapsille.

Muutosten taustalla on tarve uudistaa ja päivittää perhe-eläkettä vastaamaan paremmin erilaisia elämäntilanteita. Uudistuksen tarkoitus on lisäksi turvata erityisesti lasten ja lapsiperheiden toimeentuloa perheenjäsenen kuoleman jälkeisenä sopeutumisaikana.

Kurkkaa koko juttu osoitteesta: https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/uudistuksia-perhe-elakkeeseen-1.1.2022-alkaen/