Vi är Finlands Företagarskydd

Välfärd skapas genom arbete och arbete föds i företagen. I detta land bör vi därför vara speciellt måna om våra företagare. På Finlands Företagarskydd är vi det.

 

Finlands Företagarskydd är vårt lands enda expert som fokuserar på företagarens välmående och på att säkerställa kontinuiteten i företagardriven affärsverksamhet.

 

Vi identifierar och erbjuder de försäkringslösningar och -tjänster, personförsäkringar och belöningslösningar, som är mest lämpliga med tanke på företagarens och personalens personskydd och engagemang.

 

I samarbete med Aktia och Veritas.

Kontrollera ditt socialskydd

Se vad du kan få ifall det oförutsedda händer

Använd vår räknare för att se hur ditt socialskydd ser ut jämfört med det nationella genomsnittet.

Räkna här

Fyll i dina uppgifter

Korrekt information hjälper oss med att ge en bättre uppskattning av dina förmåner.

  • €/år
  • €/månad

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

.

För att orka. För att våga. För att lyckas.

Kundfördelar

Våra tjänster underlättar din vardag som företagare och tryggar din företagsverksamhet i alla lägen. Speciellt då det där oförutsedda händer.

Alla personskyddstjänster
Personskydd, -försäkringar och belöningslösningar enkelt på ett och samma ställe.

Alltid skräddarsytt enligt dina behov
Vi kartlägger din situation och skräddarsyr det personskydd som bäst passar dina behov.

Från företagare till företagare
Som företagare förstår vi oss på dina behov och erbjuder bekymmerslös service, människa till människa.

Försäkringsstöd i förtroende
Vi finns till för företagaren och är på företagarens sida. Vi underlättar ditt liv genom att göra dina försäkringsärenden förståeliga och okomplicerade, och sparar dig tid och bekymmer.

Produkter och tjänster

Vi tryggar dig och din verksamhet – så att du kan fokusera på ditt företag

Våra skräddarsydda lösningar minskar dina risker och bekymmer genom att säkerställa kontinuiteten i ditt företag, upprätthålla arbetsförmågan, och knyta an ditt företags viktigaste kapital, människorna.

Obligatoriska försäkringar möjliggör din företagsverksamhet

Frivilliga försäkringar tryggar din företagsverksamhet

Lagstadgade pensionsförsäkringstjänster
Vi tar hand om företagarens och de anställdas pensionsskydd.

Individuell eller gruppension
En lönsam investering i personalen – som också är en avdragsgill kostnad.

Livförsäkring
Ekonomisk trygghet vid dödsfall.

Vid allvarlig sjukdom
Ekonomisk trygghet vid vårdkostnader.

Kortvarig eller bestående arbetsoförmåga
Ekonomisk trygghet under sjukledighet eller sjuk-/invalidpension.

Läs mer om våra tjänster och ta kontakt, så kartlägger vi din situation och skräddarsyr det tjänstepaket som bäst passar dina behov. Lösningarna erbjuds i samarbete med Aktia och Veritas.

Jobba hos oss

Vill du vara med och trygga Finlands företagare och välfärd?

Tillsammans med våra företagare vill vi vara med och skapa växande företag i Finland.

Är detta också viktigt för dig? Vi söker ständigt efter experter till vårt växande team. Ta kontakt, så ser vi vad vi tillsammans kan uppnå för Finlands företagares bästa.

Läs mer och ta kontakt

Finlands Företagarskydd

Vi är en modern expert med fullt fokus på att trygga företagaren och dennes företagsverksamhet.

I samarbete med Aktia och Veritas.

Läs mer om oss