Kortvarig eller bestående arbetsoförmåga

Ekonomisk trygghet under sjukledighet eller sjuk-/invalidpension

Sjukdagpenningen som FPA betalar baserar sig på den FöPL-arbetsinkomst som du meddelat, men den sjukdagpenning du erhåller som arbetsoförmögen är avsevärt lägre än FöPL-arbetsinkomsten.

Du kan trygga din ekonomiska situation vid en längre sjukledighet genom att ta en försäkring för kortvarig arbetsoförmåga. Skyddets storlek räknas på basis av din arbetsinkomst och med ersättningen kan du täcka förlorade inkomster.

Men vad händer ifall du inte kan återvända till arbetet efter sjukledigheten, utan du konstateras vara bestående arbetsoförmögen? Försäkringen för bestående arbetsoförmåga ger ekonomisk trygghet, ifall du blir tvungen att gå i sjuk- eller invalidpension.

Ta kontakt, så kartlägger vi din situation och skräddarsyr det tjänstepaket som bäst passar dina behov.

Ta kontakt

Finlands Företagarskydd

 

Vi är en modern expert med fullt fokus på att trygga företagaren och dennes företagsverksamhet.

I samarbete med Aktia och Veritas.

Läs mer om oss