Vid allvarlig sjukdom

Vid allvarlig sjukdom – ekonomisk trygghet vid vårdkostnader

Ifall du blir allvarligt sjuk är det viktigt att du snabbt får bästa möjliga vård. Sjukdagpenningen motsvarar inte arbetsinkomsten och räcker inte för att ersätta ökade utgifter.

Försäkringens engångsersättning hjälper dig vid de omedelbara kostnader som uppstår vid allvarlig sjukdom.

Ta kontakt, så kartlägger vi din situation och skräddarsyr det tjänstepaket som bäst passar dina behov.

Ta kontakt

Finlands Företagarskydd

 

Vi är en modern expert med fullt fokus på att trygga företagaren och dennes företagsverksamhet.

I samarbete med Aktia, Veritas och Ålands Försäkringar.

Läs mer om oss