Jobba hos oss

Eftersom välfärden skapas genom arbete, och arbete föds i företag, bör vi i Finland vara speciellt måna om våra företagare. Vi är måna om dem.

Tillsammans med våra företagare vill vi vara med och skapa växande företag i Finland.

Är detta också viktigt för dig? Vi söker ständigt efter experter till vårt växande team. Ta kontakt, så ser vi vad vi tillsammans kan uppnå för Finlands företagares bästa!

Vi fokuserar framför allt på företagardrivna företag och deras personskydd:

  • Lagstadgade pensionsförsäkringstjänster
  • Individuell eller gruppension
  • Livförsäkring
  • Vid allvarlig sjukdom
  • Kortvarig eller bestående arbetsoförmåga

Fyll i denna blankett med dina kontaktuppgifter, så hörs vi!

Finlands Företagarskydd

 

Vi är en modern expert med fullt fokus på att trygga företagaren och dennes företagsverksamhet.

I samarbete med Aktia och Veritas.

Läs mer om oss