Om oss

Finland har ett gott socialskydd. Men räcker det och vem möjliggör att vi har det?

Vårt pensionssystem och det nuvarande socialskyddet står inför en förändring. Befolkningen åldras, pensionsåldern har stigit, och i förhållande till medelinkomsten har nivån på sjuk- och invalidpensionerna minskat.

Finländare bör framöver allt mer komplettera sina ålderspensioner med besparingar och trygga sig mot livets oförutsedda händelser med frivilliga personskydd.

Samtidigt hårdnar konkurrensen om goda arbetstagare och för att knyta an de bästa långvariga förmågorna behövs nya lösningar.

Vi på Finlands Företagarskydd fokuserar på att trygga företagare och företagsverksamhet

Finlands Företagarskydd är en modern expert med fullt fokus på att trygga företagaren och dennes företagsverksamhet.

Vi är genuint på företagarens sida. Därför är det vår uppgift att identifiera och erbjuda de försäkringslösningar och -tjänster, personförsäkringar och belöningslösningar, som är mest lämpliga med tanke på företagarens och personalens personskydd och engagemang.

Vi anser att vi lyckats i vårt jobb då vi kunnat skapa mätbart värde och påtaglig arbetsro i företagarens sinne och vardag.

För vi vet ju alla att samhället mår bra då företagaren mår bra.

Finlands Företagarskydd fungerar som ombud för Aktia och Veritas.

Som företagets styrande organ fungerar årsmötet, styrelsen och verkställande direktören.

Styrelse
Riikka Luukko
Sam Olin
Tommy Sandås
Linda Magnusson

Verkställande direktör
Emma Siro

Vi är registrerade i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister.