Ta kontakt

Finlands Företagarskydd

 

Vi hjälper företagare i alla personskyddsfrågor runt om i Finland! Ta kontakt, så reder vi tillsammans ut hur vi tryggar din affärsverksamhet.

Fyll i denna blankett vid frågor om försäkringsskydd, så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Suomen Yrittäjäturva Oy
Storgatan 12 A 16
68600 Jakobstad

Vårt team

Teemu Lillrank
Verkställande direktör

Som verkställande direktör vill Teemu säkerställa att allt det Finlands Företagarskydd gör minskar företagarens bekymmer och säkerställer kontinuiteten i företaget.

teemu.lillrank@yrittajaturva.fi
Tel 040 353 3071

Emma Iivonen
Expert på personrisk, ombud
Nyland och huvudstadsregionen

Som expert på personrisk och genom hennes starka kunnande hjälper Emma företagare i alla frågor som berör personskydd och belöning.

emma.iivonen@yrittajaturva.fi
Tel 044 281 9904

Esa Pellinen
Expert på personrisk, ombud
Birkaland

Med sin långa erfarenhet och omfattande yrkeskunskap löser Esa även de svåraste socialskyddsfrågorna och skapar de lösningar som passar er bäst.

esa.pellinen@yrittajaturva.fi
Tel 044 210 0194

Mikko Kuusilehto
Expert på personrisk, ombud
Egentliga Finland

Mikko har arbetat för företagarnas bästa under största delen av sin karriär. Han löser såväl små som stora problem och kan trygga både personalen och företagaren på ett skatteeffektivt och sakkunnigt sätt.

mikko.kuusilehto@yrittajaturva.fi
Tel 040 648 3037

Pasi Lahti
Expert på personrisk, ombud
Östra Finland

pasi.lahti@yrittajaturva.fi
Tel 044 544 9986

Jarkko Tapio
Expert på personrisk, ombud
Norra Österbotten och Lappland

jarkko.tapio@yrittajaturva.fi
Tel 040 637 0504

Sami Päiväniemi
Expert på personrisk, ombud
Nyland och huvudstadsregionen

sami.paivaniemi@yrittajaturva.fi
Tel 040 076 7645

Johnny Ojala
Expert på personrisk, ombud
Österbotten, Mellersta och Södra Österbotten

johnny.ojala@yrittajaturva.fi
Tel 050 594 7679

Ta kontakt
Finlands Företagarskydd

 

Vi är en modern expert med fullt fokus på att trygga företagaren och dennes företagsverksamhet.

I samarbete med Aktia och Veritas.

Läs mer om oss